radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

Sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, porady prawne w sprawach o zapłatę, pisma procesowe w sprawach o zapłatę, prowadzenie spraw przed Sądem w sprawach o zapłatę

- sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- sprzeciw od e-nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wydawanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,
- zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
- sprawy o zapłatę przed Sądem.


Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia składanym od nakazu zapłaty wydawanego przez Sąd w postępowaniu upominawczym.
Sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu. Termin ten nie może zostać przedłużony, a jedynie może zostać przywrócony. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, od którego nie pobiera się opłaty sądowej.

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy nakazu zapłaty w całości lub w części zaskarżonej sprzeciwem. Sąd wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie powodowi odpisu sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku i staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności może posłuży wierzycielowi do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu do Sądu może wymagać konsultacji z radcą prawnym.
Szukacie Państwo prawnika w Łodzi, który pomoże Wam to uczynić ?


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70