radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

Podział majątku po rozwodzie

Porady prawne w sprawach o rozwód, pozwy w sprawach o rozwód, odpowiedzi na pozew o rozwód, pisma procesowe w sprawach o rozwód, prowadzenie spraw o rozwód przed Sądem.


• wniosek do Sądu o podział majątku wspólnego małżonków
• ustalanie składu i wartości majątku wspólnego małżonków
• żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków
• sposoby podziału majątku wspólnego małżonków
• spłaty przy podziale majątku wspólnego małżonków
• roszczenia z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego małżonków
• żądanie rozliczenia nakładów dokonanych z majątku wspólnego małżonków
• postanowienie Sądu o podziale majątku wspólnego małżonków
• koszty postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70