radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

Księgi wieczyste i hipoteki (sprawy wieczystoksięgowe)

Porady prawne w księgach wieczystych, pisma procesowe w księgach wieczystych, prowadzenie spraw dotyczących ksiąg wieczystych przed Sądem.


• sprawy o założenie księgi wieczystej
• sprawy o wpis w księdze wieczystej
• sprawy o dokonanie zmian w księdze wieczystej,
• sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
• oznaczenie działki ewidencyjnej w księdze wieczystej
• wydanie odpisu księgi wieczystej
• wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
• wgląd do księgi wieczystej
• wydruk z księgi wieczystej
• opłaty w sprawach wieczystoksięgowych
• ustanowienie hipoteki
• wniosek o wpis hipoteki
• zmiana treści hipoteki
• wygaśnięcie hipoteki
• wykreślenie hipoteki
• ustanowienie, wygaśnięcie i zmiana hipoteki przymusowej na nieruchomości


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70